Budgetcoach Totaal

Uw budget op orde

Salaris gestort en al in het rood?

Bestaat uw administratie uit stapels papieren?

Weet u niet waar elke maand het geld blijft?

Heeft u het idee dat u toeslagen of belastingvoordelen mist?

Maakt u zich zorgen over uw kind of familielid?

Kunt u rekeningen niet meer op tijd betalen?

Is uw inkomen aanzienlijk lager geworden bv door ziekte, ontslag of echtscheiding of andere redenen?

Wilt u leren hoe u zelf uw administratie moet doen?

Wilt u checken of u uw financiële zaken goed geregeld heeft of misschien

nog slimmer kunt regelen?

 

Door middel van financiele coaching kan de budgetcoach eraan bijdragen dat u uiteindelijk zelfstandig en met zelfvertrouwen uw eigen financiele zaken weer kan gaan regelen en onder controle houdt.

 

 

 

WERKWIJZE

Inventarisatiegesprek;

Tijdens dit gesprek bespreken we kort uw financieele situatie,welke problemen er zijn en wat u van ons verwacht.

Ordenen van papierwerk;

U verzameld alle benodigde stukken die we vervolgens (evt ) samen zullen ordenen zodat u ze makkelijk weer terug kan vinden.

Opstellen van het budgetoverzicht;

Hierbij zetten we al uw inkomsten en uitgaven op een rij en maken een maand/jaaroverzicht.

Plan van aanpak;

We stellen een budgetplan op en kijken of u nog recht hebt op evt heffingen, toeslagen en/of voorzieningen.Ook helpen we u bij het aanschrijven van evt schuldeisers.

Coaching bij uitvoering;

Nu komt het lastige deel, U moet leren omgaan met u nieuwe budget en wij zullen u daar bij begeleiden.

Evaluatie en nazorg;

Na afloop evalueren we samen het traject of u het vanaf nu weer zelfstandig kunt. Mocht u in de toekomst nog hulp nodig hebben dan kunt u uiteraard een beroep op ons doen.