Budgetcoach Totaal

Scholen

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat ongeveer 45 % van de kinderen van 5 jaar al zakgeld krijgen.

Kinderen leren zo rond de leeftijd van 6 jaar rekenen. Dit betekent dat hun financiële carriere dan ook op 6-jarige leeftijd al begint.

Als ze zakgeld krijgen kunnen ze keuzes maken wat ze ermee doen:

- sparen met een spaarvarken b.v.
- snoep halen in de winkel
- speelgoed kopen of een kadootje voor papa of mama.

                                                                        

Leren omgaan met geld is ontzettend belangrijk voor opgroeiende kinderen.

wij geven voorlichting aan leerlingen, leerkrachten en ouders over allerlei financiële zaken waar kinderen en jongeren mee te maken krijgen. Via gastlessen of voorlichtingsavonden of een artikel in de schoolkrant.

Bent u geinteresseerd neem dan vrijblijvend contact met ons op                                               .