Budgetcoach Totaal

Disclaimer

Budgetcoach-Totaal sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Informatie op deze website mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of verspreid zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Budgetcoach-Totaal.

Door Budgetcoach-Totaal per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Wij staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de door u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Hoewel de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook!

Privacy
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Al deze pagina's, illustraties, foto's en scripten van Budgetcoach-Totaal zijn gemaakt in samenwerking met Mix4.nl webdesign. Het kopiëren en of verspreiden van deze pagina's is dan ook zonder toestemming van ons niet toegestaan.